Jornada “Espai urbà i violències masclistes: De la por a la participació”

Lorena Garrido, investigadora del Grupo Antígona, participa en la Jornada “Espai urbà i violències masclistes: De la por a la participació” con la conferencia “Les violències sexuals com a mecanisme d’expulsió de les dones dels espais públics”.