tecladoestrecho

Derechos y sociedad en perspectiva de género

Grupo de investigación Antígona

fotolia_1855635_m

Derechos y sociedad en perspectiva de género

Grupo de investigación Antígona

Contratos/ convenios no competitivos

 • Título del proyecto: Ordres de protecció i drets de les dones que han patit violència de gènere: obstacles per a una efectiva protecció
  Entidad financiadora: Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya
  Período: 2019
 • Título del proyecto: Ciberviolències masclistes 
  Entidad financiadora: Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya
  Período: 2019
 • Título del proyecto: L’estat de la qüestió dels drets sexuals i reproductius a Catalunya i la seva relació amb les polítiques públiques catalanes (El estado de la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en Cataluña y su relación con las políticas públicas catalanas)
  Entidad financiadora: Creación Positiva
  Período: 2018
 • Título del proyecto: Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Mataró (Reglamento municipal para la igualdad de género del Ayuntamiento de Mataró)
  Entidad financiadora: Creación Positiva
  Período: 2018
 • Título del proyecto: Estudi sobre la incorporació de la transversalitat de gènere en els districtes de la ciutat de Barcelona (Estudio sobre la incorporación de la transversalidad de género en los distritos de la ciudad de Barcelona)
  Entidad financiadora: Ayuntamiento de Barcelona
  Período: 2016-2017
 • Título del proyecto: Estudi sobre la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona (Estudio sobre la situación de los matrimonios forzados  en la ciudad de Barcelona)
  Entidad financiadora: Ayuntamiento de Barcelona
  Período: 2015-2016
 • Título del proyecto: Valoración de las medidas de conciliación de la vida familiar y personal según la relación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  Entidad financiadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Período: 2014
 • Título del proyecto: Estudio sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Actuación de las administraciones públicas y de las empresas
  Entidad financiadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Período: 2013
 • Título del proyecto: Estudio sobre la aplicación de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  Entidad financiadora: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
  Período: 2012-2013
 • Título del proyecto: Disseny, implementació i avaluació a l’Ajuntament de Terrassa del Pla de polítiques transversals de gènere (Diseño, implementación y evaluación en el Ayuntamiento de Terrassa del Plan de Políticas transversales de género)
  Entidad financiadora: Ayuntamiento de Terrassa
  Período: 2007-2008
 • Título del proyecto: Anàlisi del marc legislatiu i competència de les polítiques de gènere en l’àmbit local i realitzar propostes de futur
  Entidad financiadora: Diputación de Barcelona. Área de Igualdad y Ciudadanía
  Período: 2005-2006
© Universitat Autònoma de Barcelona